Aktualności

Pismo posiada pięć działów: I. studia i artykuły (językoznawstwo, komparatystyka językoznawcza, lingwistyka korpusowa, glottodydaktyka, literaturoznawstwo, filologia śledcza, przekładoznawstwo, historia, kulturoznawstwo), II. recenzje i omówienia, III. bibliografie, IV. kronika. Nie wskazujemy tematu wiodącego poszczególnych numerów. Artykuły naukowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, glottodydaktyki, filologii śledczej, kulturoznawstwa, historii, bibliografistyki, filmoznawstwa. Publikujemy również krótsze teksty naukowe o charakterze polemiki, recenzji, sprawozdań. Językami publikacji są: polski, rosyjski, angielski. Artykuły opatrzone są dwoma abstraktami: angielskojęzycznym i rosyjskojęzycznym lub polskojęzycznym, oraz słowami kluczowymi w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
Aktualności nie zostały opublikowane.