Zespół redakcyjny

Redaktorzy

 1. dr Wanda Stec, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Polska
 2. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan, Instytut Skandynawistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, Polska
 3. dr Ewa Konefał, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Polska
 4. prof. nadzw. dr hab. Żanna Sładkiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Polska
 5. dr Tatiana Kopac, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Polska
 6. dr Radosław Kaleta, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki, Polska
 7. dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 8. Pani Bogna Wojan, Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Polska
 9. mgr Marta Noińska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Polska
 10. dr Aneta Lica, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 11. dr Olga Makarowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Polska
 12. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, Uniwersytet Gdański,Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 13. dr Siarhei Padsasonny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego, Polska