Redakcja

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO Prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz