Redakcja

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY - EDITOR -IN-CHIEF dr Wanda Stec