Kontakt

Adres

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
e-mail:
redaktor naczelny: finkw@ug.edu.pl
sekretarz redakcji: ewakon@vp.pl

Osoba do kontaktu

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan
redaktor naczelny
Wydział Filologiczny, Instytut Skandynawistyki
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
Email: finkw@univ.gda.pl

Wsparcie techniczne

Bogna Wojan
Email: bognawojan@gmail.com