Kontakt

Adres

Instytut Filologii Germańskiej
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk Oliwa
tel. +58 523 30 29
email: sekger@univ.gda.pl

Osoba do kontaktu

dr Izabela Kujawa
sekretarz redakcji
Email: izabela.kujawa@ug.edu.pl

Wsparcie techniczne

Mirosław Ossowski
Email: filmos@univ.gda.pl