Autor - szczegóły

Kotyczka, Marzena, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych