Autor - szczegóły

Korczyńska-Partyka, Dobrosława, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej