No 8 (2017)

JAK CZYTAĆ (POP)LITERATURĘ?

Full Issue

View or download the full issue WERSJA PDF

Spis treści

OD REDAKCJI

Mariusz Kraska
9-10

STUDIA

Anna Martuszewska
11-26
Adam Regiewicz
27-50
Mariusz Kraska
51-66
Adam Mazurkiewicz
67-80
Tatiana Hajder
PDF
81-96
Katarzyna Kaczor
97-116
Maciej Dajnowski
117-136
Katarzyna Szalewska
137-148
Jerzy Szyłak
149-168
Marzena Kotyczka
169-186
Dariusz Szczukowski
187-200

ESEJE

Sylwia Gutowska
201-212
Marta Nowicka
213-224
Barbara Fride
225-242

PROLEGOMENA

Dobrosława Korczyńska-Partyka
243-254
Maciej Dajnowski
255-264