No 7 (2017)

POMIĘDZY DZIEĆMI I DOROSŁYMI. PRZEKRACZANIE GRANIC W LITERATURZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Full Issue

View or download the full issue WERSJA PDF

Spis treści

OD REDAKCJI

Monika Graban-Pomirska
9-12

STUDIA

Maciej Skowera
13-30
Hanna Dymel-Trzebiatowska
31-44
Agnieszka Kerlin
45-66
Elżbieta Kruszyńska
67-80
Lidia Urbańczyk-Tulik
81-96
Dariusz Szczukowski
97-110
Michał Pruszak
111-132
Małgorzata Dorna
133-144

ESEJE

Przemysław Górecki
145-156
Ewa Graczyk
157-164
Zofia Pomirska
165-178
Monika Graban-Pomirska
179-188
Olaf Pajączkowski
189-200

PROLEGOMENA

Jolanta Laskowska
201-210
Dariusz Szczukowski
211-218
Justyna Krzysiek
219-230

KONFRONTACJE

Gertruda Skotnicka
231-242