No 6 (2016)

THE HOLOCAUST AND THE CONTEMPORARY WORLD

Full Issue

View or download the full issue CAŁY NUMER W WERSJI PDF (English)

Spis treści

OD REDAKCJI

Wojciech Owczarski
5-6

STUDIA

Jonathan Webber
7-28
Jan P. Hudzik
29-56
Julija Tuleikytė
57-68
Tereza Trejbalova
69-84
Wojciech Owczarski
85-92
Laura Fontana
93-106

ESEJE

Roxana Ghita, Catalin Ghita
107-124
Sreekanth Kopuri
125-140
Keiko Kimura
141-150
Silvia Pellicer-Ortín
151-172
Antonia Strakosch
173-186
Marcin Wołk
187-196
Liat Steir-Livny
197-212