No 5 (2016)

REPORTAŻ LITERACKI. POGRANICZA

Full Issue

View or download the full issue CAŁY NUMER WERSJA PDF

Spis treści

OD REDAKCJI

Magdalena Horodecka
9-11

STUDIA

Joanna Jeziorska-Haładyj
13-24
Mateusz Zimnoch
25-38
Marcin Romanowski
39-58
Urszula Glensk
59-66
Anna Malcer-Zakrzacka
67-86
Magdalena Kisielewska
87-110
Beata Nowacka
111-120
Zuzanna Wiśniewska
121-140
Ewa Pogonowska
141-156
Magdalena Horodecka
157-176

ESEJE

Jadwiga Biernacka
177-194
Małgorzata Dorna
195-216
Karolina Lipińska
217-224
Martyna Wielewska-Baka
225-242

PROLEGOMENA

Maciej Dajnowski
243-248
Karolina Najgeburska
249-270
Wojciech Górecki
271-282
Józef Bachórz
283-308