ARCHIWARIUSZ NA DNIE ROZLEWISKA

Maciej Dajnowski

Abstrakt


Archivist at the Bottom of Backwater

The paper is a short critical essay concerning the history of Polish nineteenthcentury fantastic and its relationships with Lithuanian and Byelorussian (Albaruthenian) folklore.

Pełny tekst:

WERSJA PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.