OBWAROWANI INNOŚCIĄ – ZBUNTOWANA MŁODZIEŻ W "KOŃCU WESTERNU" JANA JÓZEFA SZCZEPAŃSKIEGO

Barbara Fride

Abstrakt


Living in a Fortified World—Flower Children in Jan Józef Szczepański’s Koniec westernu

The article offers a reading of Jan Józef Szczepański’s Koniec westernu (focusing on its sub-chapter Rewolucja dzieciaków) in the light of postcolonial theory. Having himself experienced political oppression in Polish People’s Republic, Szczepański developed a type of postcolonial sensibility, which gave him a unique perspective on the problems of post-war United States. This context and his biography help to point out particular features of Szczepański’s picture of the hippies who experience social exclusion in the US. They feel alienated from middle-class society which they see as dominated by materialism, and they evolve their own lifestyle.


Pełny tekst:

WERSJA PDF

Bibliografia


Arendt Hannah. 2010a. Odpowiedź Hannah Arendt na list Gershoma Scholema. W: Eichmann

w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. A. Szostkiewicz Adam, tłum., 395-403. Kraków: Znak.

Arendt Hannah. 2010b. Postscriptum. W: Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła.

A. Szostkiewicz Adam, tłum., 363-387. Kraków: Znak.

Bieńkowski Zbigniew. 1983. Notatnik amerykański. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Bikont Anna. 1999. „Scenariusz życia. O rodzinie Frykowskich opowiada Anna Bikont”. Online: http://niniwa22.cba.pl/bikont_frykowski.htm. Data dostępu 2.05.2016.

Bugliosi Vincent, Gentry Curt. 2010. Helter Skelter. Prawdziwa historia morderstwa Mansona. Jabłoński Mirosław P., tłum. Warszawa: Szafa.

Elektorowicz Leszek. 1970. Z Londynu do Teksasu i dalej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Janion Maria. 2007. Legenda i antylegenda wojny. W: Płacz generała. Eseje o wojnie, 152-169. Warszawa: Sic!.

Kąkolewski Krzysztof. 1986. W brzuchu potwora. W: Jak umierają nieśmiertelni/Baśnie udokumentowane, 29-61. Warszawa: Iskry.

Klemperer Victor. 1983. LTI. Notatnik filologa. Zychowicz Juliusz, tłum. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Łakowicz-Dopiera Anna. 2015. Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mann Tomasz. 1992. Mario i czarodziej. Staff Leopold, tłum. Warszawa: Vadium.

Mierzeński Stanisław. 1965. Amerykanie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Miłosz Czesław. 1989. Widzenia nad Zatoką San Francisco. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Preis-Smith Agata. 2013. Wstęp, 5-11. W: Preis-Smith Agata, Paryż Marek, red. Amerykański western literacki w XX wieku. Między historią, fantazją a ideologią. Warszawa: Czuły Barbarzyńca.

Sadkowski Wacław. 1992. Przedmowa, 8-13. W: Mann Tomasz. Śmierć w Wenecji oraz Mario

i Czarodziej. Staff Leopold, tłum. Wrocław: Siedmioróg.

Szczepański Jan Józef. 1971. Koniec westernu. Warszawa: Czytelnik.

Szczepański Jan Józef. 1982a. List do Juliana Stryjkowskiego. W: Przed Nieznanym Trybunałem; Autograf, 94-107. Warszawa: Czytelnik.

Szczepański Jan Józef. 1982b. Piąty anioł. W: Przed Nieznanym Trybunałem; Autograf, 49-84. Warszawa: Czytelnik.

Szczepański Jan Józef. 1983a. Błogosławione wody Lete. W: Buty i inne opowiadania, 251-271. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański Jan Józef. 1983b. Tapczan gestapowca. W: Rafa, 29-56. Warszawa: Czytelnik.

Szczepański Jan Józef. 2006. Śnił mi się dyktator bez butów. Rozmowa z Janem Józefem Szczepańskim, 357-369. W: Trznadel Jacek, rozm. Hańba domowa. Rozmowy

z pisarzami. Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.

Szczepański Jan Józef. 2009. Dziennik. T. 1. 1945-1956. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański Jan Józef. 2014. Dziennik. T. 3. 1964-1972. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Werner Andrzej. 2003. Wysoko, nie na palach. O pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Werner Andrzej. 2015. „Towarzysz powracającej nadziei”. Gazeta Wyborcza (136): 30.

Wyka Kazimierz. 1947. „Zarażeni śmiercią”. Odrodzenie (7): 11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.