WIDMA DERRIDY – NIE-UMARLI W "CMĘTARZU ZWIEŻĄT" STEPHENA KINGA

Katarzyna Szalewska

Abstrakt


Spectres of Derrida – Undeads in Pet Sematary by Stephen King

The article is an interpretation of the novel Pet Sematary in the context of Jacques Derrida’s hauntology. The theme of undeadness is developed by using concepts from Derridian philosophies (such as specter, haunting, iteration or mortgage). In this way, the essay shows how popular literature reproduces bearing ideas for the present and develops philosophical themes fictionalizing them. 


Pełny tekst:

WERSJA PDF

Bibliografia


Abraham Nicolas, Torok Maria. 1986. The Wolf Man’s Magic Word: a Cryptonymy. Rand Nicholas, trans. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Carroll Noël. 2004. Filozofia horroru albo paradoksy uczuć. Przylipiak Mirosław, tłum. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Davis Colin. 2013. „Powrót umarłych”. Marzec Andrzej, tłum. Czas Kultury (2): 22-39.

Derrida Jacques. 2002. Sygnatura, zdarzenie, kontekst. Margański Janusz, tłum. W: Marginesy filozofii. Dziadek Adam, Margański Janusz, Pieniążek Paweł, tłum., 377-402. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Janion Maria. 2008. Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Jodey Castricano Carla. 2001. Cryptomimesis: The Gothic and Jacques Derrida’s Ghost Writing. Montreal–London: McGill-Queenʼs Press – MQUP.

King Stephen. 1992. Smętarz dla zwierzaków. Wroczyński Michał, tłum. Warszawa: Somix/AS

-Editor.

King Stephen. [2005]. Danse macabre. Braiter Paulina, Ziemkiewicz Paweł, tłum. Warszawa: Prószyński i S-ka.

King Stephen. 2017a. Cmętarz zwieżąt. Braiter Paulina, tłum. Warszawa: Prószyński i Sk-a. Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o.

King Stephen. 2017b. To. Lipski Robert, tłum. Warszawa: Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o.

Kowalczyk Iza. 2006. „Pamięć i postpamięć w filmach Artura Żmijewskiego z Izraela”. Online: http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/artmix/4160. Data dostępu 8.11.2017.

Marcela Mikołaj. 2014. „Ze śmiercią im do twarzy: żywe trupy końca XX wieku”. Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura (2): 111-122.

Marzec Andrzej. 2015. Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Miquel-Bardello Marta. 2013. „Pet Sematary, or Stephen King Re-Appropriating the Frankenstein Myth”. Herejía y belleza: Revista de estudios culturales sobre el movimiento gótico (1): 105-118.

Nowicki Tomasz. 2013. „Żywy trup. Jak kultura popularna reprodukuje lęk przed wykluczeniem”. Kultura Popularna (2): 112-127.

Žižek Slavoj. 2003. Patrząc z ukosa: do Lacana przez kulturę popularną. Margański Janusz, tłum. Warszawa: Wydawnictwo KR.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.