O "POETYCE DOŚWIADCZENIA" RYSZARDA NYCZA. Z KOMENTARZEM DO JEDNEGO ZDANIA. WERSJA DO UŻYTKU BADACZY LITERATURY POPULARNEJ

Mariusz Kraska

Abstrakt


On Poetics of Experience by Ryszard Nycz. The Comment on One Sentence. Version for Researchers of Popular Literature

How do people read popular literature? Is it possible to connect reading popular literature with category of aesthetic experience (what kind?), or – eventually – what kind of theory could successfully describe this relation? All those questions create a context of the analysis of the book Poetyka doświadczenia (The Poetics of Experience) by Ryszard Nycz. Its author postulates that literature should be understood as a form of the enunciation of experience. He circumscribes here an experience as a specific kind of two-way interaction between readers and their cultural environment, society or nature. It seems that a wide definition, which includes – for example – testimonies of community memory and private, idiosyncratic expressions – describes popular literature, too. However, the author of the article, precisely focusing on the motifs in Nycz’s theory, which directly or indirectly relate to popular literature, doubts its ability to read popular culture. He argues that Nycz’s formula, in fact, is based on modernist conception of high literature with its sacralisation, which eliminates understanding aesthetic experience as a form of pleasure or ludic involvement.


Pełny tekst:

WERSJA PDF

Bibliografia


Adorno Theodor W. 1994. Teoria estetyczna. Krzemieniowa Krystyna, tłum. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ashley Bob, ed. 1997. Reading Popular Narrative: a Source Book. London; Washington: Leicester University Press.

Benjamin Walter. 2010. „Powieści Kryminalne. Do podroży”. Sutowski Michał, tłum. Krytyka Polityczna (20-21).

Bolecki Włodzimierz, Nawrocka Ewa, red. 2007. Literackie reprezentacje doświadczenia. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Carroll Noël. 2011. Filozofia sztuki masowej. Przylipiak Mirosław, tłum. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

Drozdowski Rafał. 2009. Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących. Poznań: Zysk i S-ka.

Horkheimer Max, Adorno Theodor W. 1994. Dialektyka oświecenia: [fragmenty filozoficzne]. Łukasiewicz Małgorzata, tłum. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Janion Maria. 2000. Zmierzch paradygmatu. W: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, 4-11. Gdańsk: Tower Press.

Majewski Tomasz, red. 2009. Rekonfiguracje modernizmu: nowoczesność i kultura popularna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Markowski Michał Paweł, Nycz Ryszard, red. 2006. Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia

i problemy. Kraków: Universitas.

Nycz Ryszard. 2012. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Swirski Peter. 1999. „Popular and Highbrow Literature: A Comparative View”. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 4 (1). Online: https://doi.org/10.7771/1481

-4374.1053. Data dostępu 20.09.2017.

Walas Teresa, Nycz Ryszard, red. 2012. Kulturowa teoria literatury. 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Kraków: Universitas.

Wolska Dorota. 2012. Odzyskać doświadczenie: sporny temat humanistyki współczesnej. Kraków: Universitas.

Žižek Slavoj. 1990. „Logika powieści detektywistycznej”. Pomorska Joanna, tłum. Pamiętnik Literacki (3): 253-283.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.