JAK CZYTAĆ (POP)LITERATURĘ?

Mariusz Kraska

Abstrakt


Preface

Pełny tekst:

WERSJA PDF

Bibliografia


Eagleton Terry. 2014. Jak czytać literaturę. Kunicka Anna, tłum. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Hopfinger Maryla. 2003. Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Sic!


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.