REPORTER JEDNEGO MIESIĄCA. ROZMOWA Z WOJCIECHEM GÓRECKIM

Wojciech Górecki

Abstrakt


ROZMOWA Z WOJCIECHEM GÓRECKIM, AUTOREM KSIĄŻEK REPORTERSKICH O KAUKAZIE. ROZMAWIA DR MAGDALENA HORODECKA (UNIWERSYTET GDAŃSKI).

Rozmowa towarzyszyła projektowi Planeta Kaukaz zorganizowanemu przez Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku w 2010 roku. Została zaktualizowana na potrzeby publikacji.

An interview with Polish reporter Wojciech Górecki shows his main fields of interests and discuss his workshop. He shows the roots of his interest in Caucaus and describes attitude to the form of literary journalism. 


Pełny tekst:

WERSJA PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.