PRZEKRACZANIE EUROPOCENTRYZMU. WYKLUCZENIE ETNICZNE ABORYGENÓW W "NIEWIDZIALNYCH" MATEUSZA MARCZEWSKIEGO

Magdalena Horodecka

Abstrakt


Overcoming eurocentrism. Ethnical exclusion in “Niewidzialni”  by Mateusz Marczewski

The article describes the ethnic exclusion of Aboriginal minority in Australia. Using the method of cultural comparative studies the author examines representation of Aborigines in the literary journalism by Polish writer Mariusz Marczewski who travelled to Australia and observed urban Aboriginal diaspora. This representation is juxtaposed with the anthropological monograph of Aboriginal customs by Wojciech Bęben and with historiographical books about Australia. This context helps to point particular features of Marczewski’s picture of Aborigines which shows his postcolonial sensitivity, poetic language and melancholic sadness on account of the death of Aborigines’ culture.


Pełny tekst:

WERSJA PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.