PODMIOT MIĘDZY SYNTEZĄ A DEFINICJĄ – DYSKURS JANUSZA SŁAWIŃSKIEGO

Maciej Michalski

Abstrakt


Subject between synthesis and definition – discourse of Janusz Sławiński

The paper presents some aspects of discourse of Janusz Sławiński, especially focused on subjectivity and style. The evolution of his theoretical concepts and style was also analyzed.

Pełny tekst:

WERSJA PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Publikacje finansowane ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego UG.