Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne

 1. prof UG., dr hab. Edward Jakiel, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 2. dr Krzysztof Prętki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych
 3. dr Paweł Sitkiewicz, Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczny, Polska
 4. dr Magdalena Horodecka, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 5. prof. UG, dr hab. Mariusz Kraska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 6. dr Maciej Dajnowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 7. prof. UG dr hab. Maciej Michalski, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 8. dr Artur Nowaczewski, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 9. dr Anna Filipowicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 10. dr Monika Żółkoś, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 11. dr Katarzyna Szalewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
 12. dr Bartosz Dąbrowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny