Autor - szczegóły

Bizior, Renata

  • Vol 11, No 3 (2016) - W kręgu literatury
    OBRAZ BOGA OJCA W KAZANIACH 2 POŁOWY XIX W.  A KONTEKST KULTUROWY
    Abstrakt  PDF
  • Vol 12, No 2 (2017) - W kręgu języka
    Dialog z INNYM w dyskursie religijnym 2. połowy XIX w. (na przykładzie kazań). O relacji katolicy – protestanci
    Abstrakt  PDF