Autor - szczegóły

Dąbrowska-Czoch, Maria

  • Vol 9, No 1 - W kręgu literatury
    Poezja w małżeństwie, małżeństwo w poezji (Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski)
    Abstrakt  Bez nazwy
  • Vol 9, No 2 - W kręgu literatury
    CZTERY RAZY JEDNO, JEDNO DZIELONE NA CZTERY? JĘZYK POEZJI A WSPÓLNOTA DOMU. RODZINA POETÓW
    Abstrakt  Bez nazwy