Autor - szczegóły

Grabowska, Magdalena

  • Vol 9, No 2 - W kręgu języka
    PROFILE OBRAZU POJĘCIA WIARA W BOGA W JĘZYKU WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH ORAZ WYWIADÓW
    Abstrakt
  • Vol 11, No 3 (2016) - W kręgu języka
    ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA JAKO AUTONARRACJA Z PERSPEKTYWY JĘZYKOWO-PSYCHOLOGICZNEJ. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE WYPOWIEDZI CHRZEŚCIJAN EWANGELIKALNYCH
    Abstrakt  PDF