Kosmiczny wymiar rozwoju osoby w pedagogice Marii Montessori

Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak

Abstrakt


W artykule została zaprezentowana koncepcja rozwoju człowieka w teorii edukacji według Marii Montessori. Wyszczególniono wrażliwe fazy rozwoju odpowiedzialne za ekstremalną chłonność w uczeniu się i nabywaniu konkretnych kompetencji. Zwrócono uwagę na system relacji składający się z mózgu, zmysłów i mięśni oraz na filozofię działania. W dalszej części ukazano główne elementy wychowania kosmicznego oraz rolę człowieka we wszechświecie. Przedstawione zostało znaczenie edukacji społecznej, religijnej i ekologicznej w kosmicznym planie rozwoju osoby. We wnioskach podkreślone zostało przekonanie Montessori, że człowiek posiada specjalną misję w kosmicznym planie stworzenia, a jest nią przekształcanie i ulepszanie świata oraz odkrywanie swojego miejsca w nim. Zadaniem nowego człowieka ma być kształtowanie przyszłego pokolenia nie tylko zewnętrznie, ale również po względem rozwoju duchowego.

Pełny tekst:

PDF