"Bursztyn" w utworach Juliusza Słowackiego

Urszula Kęsikowa

Abstrakt


W artykule starano się wykazać funkcje semantyczne i stylistyczne leksemu, który wprawdzie nie ma zbyt wielu użyć w utworach, ale w kontekstach nabiera znaczeń wykraczających poza definicje słownikowe. W niektórych jest symbolem władzy i bogactwa. Szczególną rolę odgrywa w kulcie religijnym – zarówno pogańskim, jak i chrześcijańskim. W funkcji stylistycznej wykorzystuje Słowac- ki bursztyn w porównaniach i metaforach.

Pełny tekst:

PDF