Dialog czy antagonizmy? Zjawisko synonimiczności i bliskoznaczności rzeczownika "dialog" (na przykładzie współczesnych sporów publicznych)

Monika Kaczor

Abstrakt


Celem artykułu jest pokazanie, jak w sporach publicznych ujawniają się różnice w rozumieniu dialogu. Uczestnicy dialogów wymiennie używają rzeczowników awantura, debata, krytyka, monolog, spór w rozumieniu dialogu, choć nie we wszystkich jego znaczeniach. Dialogi, które toczą się w życiu publicznym, ujawniają możliwość wymienialności tych leksemów. Sfera moralności społecznej utrwala różne relacje tych wyrazów z leksemem dialog, tak jak i stopień bliskoznaczności.

Pełny tekst:

PDF