GDY ZANIKA SAM FUNDAMENT POLITYCZNEGO WSPÓŁISTNIENIA (JAN PAWEŁ II, VERITATIS SPLENDOR), CZYLI O MANIPULACJI I BRUTALIZACJI JĘZYKA POLITYKI

Alicja Żardecka

Abstrakt


Artykuł ukazuje wybrany problem w komunikowaniu politycznym, związany bezpośrednio z dyskredytacyjną retoryką. Nasilające się zjawisko brutalizacji języka polityki skłania do refleksji, szczególnie w odniesieniu do etyki. Fundamentem rozważań jest fragment encykliki Jana Pawła II, w której to przedstawia zasady politycznego komunikowania. Odnoszą się one do etycznego aspektu działań zmierzających do zdobycia władzy. Papież, jako główne ryzyko, przedstawił degradację fundamentu politycznego współistnienia, czyli pokojowej i uczciwej korelacji z otoczeniem. W artykule walor etyczny zestawiony został ze współczesnym ,,czarnym PR”, który opiera się na skrytości działania. Coraz to nowsze formy politycznej mowy nienawiści skupiają się na budowaniu pozorów politycznej poprawności, bez znamion dyskredytacji adwersarza. Autor rozważań przedstawia wybrane instrumenty komunikowania politycznego, mając na uwadze stopień ich bezwzględności w dyskursie publicznym.

Pełny tekst:

PDF