Bierzmowanie jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i akt performatywny

Maria Czaplicka-Jedlikowska

Abstrakt


Zasadniczym celem artykułu jest próba odpowiedzi na dwa pytanie: – Czy przyjmowanie sakramentu bierzmowania spełnia warunki aktu performatywnego? – Czy młodzież gimnazjalna przystępująca do bierzmowania jest świadoma swojej decyzji i czy jest dobrze przygotowana do przyjęcia tego sakramentu? Artykuł w pierwszej części ma charakter teoretyczny (próba przypomnienia istoty sakramentu bierzmowania), natomiast w drugiej części – komunikatu naukowego (przedstawienie syntetyczne uzyskanych wyników badań). Metodami przyjętymi w przeprowadzonych badaniach były: metoda sondażu diagnostycznego przy użyciu ankiety środowiskowej oraz metoda analizy ilościowej i jakościowej.

Pełny tekst:

PDF