Dwa spojrzenia na Biblię: Romana Brandstaettera i Abrahama Joshui Heschela jako inspiracja projektu „Biblia jest dla ciebie!”

Ewa Krawiecka

Abstrakt


W wielu publikacjach, na seminariach i konferencjach podkreślana jest konieczność korelacji przedmiotów humanistycznych (szczególnie języka polskiego i historii oraz katechezy) w edukacji kulturowej dotyczącej problematyki antyku grecko-rzymskiego i judeochrześcijańskiego. Istnieje sporo jeszcze nie wykorzystanych możliwości i metod pracy z Biblią w zintegrowanym procesie nauczania. Propozycja wykorzystania dwu spojrzeń wybitnych znawców Biblii wywodzących się z kręgu judeochrześcijańskiego: Joshui Heschela i Romana Brandstaettera służyć ma pogłębionemu wejściu ucznia liceum w świat Biblii. Przeprowadzona może być w formie zajęć lekcyjnych bądź dodatkowych działań edukacyjnych (np. jako odrębny projekt uczniowski wspólnie kierowany przez nauczyciela j. polskiego i katechetę).
Projekt obejmuje dwa moduły, które można roboczo określić jako poznawczo-umiejętnościowy i wychowawczo-formacyjny:
1) Problematyka duchowości semickiej jako klucz do Biblii; 2) Uniwersalna mądrość biblijna w zarządzaniu swym życiem.
Oba rozpisane zostały na proponowane zadania wraz z przydatnymi cytatami i krótkim komentarzem, jako wskazówkami pomocy interpretacyjnej dla nauczyciela, który jest koordynatorem pracy grup. Podczas pracy uczniowie porównają postulaty rozumienia tekstu biblijnego proponowane przez Romana Brandstaettera – wybitnego pisarza i myśliciela oraz Abrahama Joshuę Heschela, mistyka i poetę. A. Heschel snuł swoje rozważania wokół fascynacji i olśnienia tym, co jest, a czego nie można zdefiniować słowami. Istotą religijności judaistycznej, z której również wyrósł R. Brandstaetter, jest przekonanie, że Bóg jest człowiekiem zainteresowany, co można interpretować jako wzorzec dialogu i komunikacji jako podstawy do „szczęśliwego życia” zawartego w Biblii.

Pełny tekst:

PDF