COGNITIVE VALUE OF THE HYBRID WORK OF ART

Irena Chawrilska

Abstrakt


W niniejszym artykule koncentruję się na próbie opisu wartości poznawczej dzieł artystycznych, w których nastąpiła integracja znaku werbalnego i wizualnego, co w efekcie zmienia sposób percepcji tego rodzaju dzieł. Język w tego typu dziełach (pozostających na granicy między literaturą a sztukami wizualnymi), a właściwie pismo z jego wizualnymi aspektami stanowi materiał, który służy za fundament procesu formowania dzieła sztuki. U podstaw dzieł hybrydycznych leży heterogeniczność ontologiczna, ponieważ nośnik sensu nie jest w ich przypadku jednorodny. Istotną rolę odgrywa tu materialność dzieła, która również pełni funkcję semantyczną.

Pełny tekst:

PDF