ARCYBISKUPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEO ŻYWOT NIEPOKORNY. PRZYPOMNIENIE

Maria Jolanta Olszewska

Abstrakt


Szkic poświęcony jest przypomnieniu sylwetki abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Jego biografia nie daje się wpisać w prosty schemat hagiograficzny. Był człowiekiem niepokornym, całkowicie oddanym sprawie Kościoła i Ojczyzny. Stworzył własną wersję mesjanizmu, traktując Polskę jako Marię Magdalenę. Droga do wolności jest drogą pokuty i pokory. Jego biografia nabiera wartości symbolicznej. Staje się uosobieniem miłości do Boga i Ojczyzny.

Pełny tekst:

Bez nazwy