AUDIODESKRYPCJA W EDUKACJI. UCZEŃ WOBEC WIELOZMYSŁOWEGO ODBIORU TEKSTÓW KULTURY

Anna Podemska-Kałuża

Abstrakt


Audiodeskrypcja to jedna z innowacyjnych technik medialnych, która umożliwia odbiór tekstów kultury wizualnej przez osoby niewidzące lub osoby słabowidzące. Jest efektywnym narzędziem, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą doświadczać treści dotychczas niedostępnych. Z tych powodów audiodeskrypcja stanowi przedmiot wzmożonego zainteresowania edukacji polisensorycznej. Tekst przedstawia podstawowe ustalenia o audiodeskrypcji oraz prezentuje możliwości wykorzystania jej w praktyce szkolnej na lekcjach języka polskiego. Wskazane w artykule materiały z audiodeskrypcją są środkami dydaktycznymi o ogromnym potencjale edukacyjnym, które proponują uczniom niepełnosprawnym fascynującą podróż przez świat różnych znaków.