AKTUALIZACJA ZNACZENIA POJĘCIA-LEKSEMU ETYKA (NA PODSTAWIE TYGODNIKÓW OPINIOTWÓRCZYCH)

Monika Kaczor

Abstrakt


We współczesnej prasie opiniotwórczej aspekty znaczeniowe etyki pokazują, że jest ona utożsamiana z moralnością i etosem. Mówi się o niej w kontekstach związanych z poszanowaniem godności i praw człowieka oraz zasad życia społecznego, które odnoszą się do polityki, gospodarki, biologii, medycyny, ekologii, kultury i cywilizacji konsumpcji. Użytkownikom języka bliższe jest znaczenie etyki w ujęciu pragmatycznym niż normatywnym, o czym świadczy funkcjonowanie tego pojęcia jako aprobowanego społecznie zbioru zasad i norm postępowania właściwych dla konkretnych grup społecznych i wskazujący na jej konkretny styl życia, hierarchię celów.