DZIEWICA, PANNA I EPITETY SYNONIMICZNE MATKI BOŻEJ W PIEŚNIACH KOŚCIELNYCH

Edward Breza

Abstrakt


Autor przypomniał dogmat o dziewictwie Maryi, Matki Syna Bożego z powszechności nauczania i jego uroczyste sformułowanie przez I synod laterański w r. 649, przywołał imiona: Wirginia i Werginia, pochodne od łac. rzeczownika virgo, -inis ‘dziewica’, Parteniusz i Partenia (u narodów wschodniosłowiańskich Parfien i Parfieński) od gr. odpowiednika parthénos, nazwiska Dziewa, Dziewulski, Panna, Panienka, Panieński i podobne, nazwę stanu USA Wirginia. Dziewica, Panna i epitety synonimiczne Matki Bożej w pieśniach kościelnych. Przypomniał z mitologii starożytnej przydomki Parthénos Ateny, Virgo Minerwy, Virginalis Junony. Tytuły Matki Bożej: Dziewica, Panna, Panienka i ich synonimiczne odpowiedniki poparte zostały cytatami z pieśni kościelnych ze Śpiewnika kościelnego Jana Siedleckiego.

Pełny tekst:

Bez nazwy