Nowy numer JSR (XI/2)!

Polecamy Państwa uwadze nowy zeszyt JSR. W numerze tym możemy przeczytać znakomite teksty autorstwa: p. prof. Małgorzaty Jarmułowicz, p. prof. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, p.prof. Lucyny Wardy-Radys. Nie zabrakło również podróży w świat myśli humanistycznej, która jest dość daleka od rozważań językoznawczych, ale jakże interesująca. Tu polecamy lekturę artykułu p. dr. Piotra Koprowskiego dotyczącego Ignacego Radlińskiego i modernizmu katolickiego oraz dwa teksty anglojęzyczne zbliżające czytelnika do problemu praw człowieka i inności. Czytelnik JSR jest zapewne przyzwyczajony do lektury tekstów wybitnych jezykoznawców i dydaktyków, którzy publikują na naszych łamach od lat. Numer ten został jednak zdominowany przez teksty niejęzykoznawcze i tu chciałabym zwrócić Państwa uwagę na bardzo interesujący artykuł p. prof. Małgorzaty Jarmułowicz dotyczący performatywnych aspektów kultury mieszkańców indonezyjskiej wyspy Sumba.