Numer X/3 JSR i konferencja w Pelplinie

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru czasopisma JSR!
Zapraszamy również do udziału w XII ogólnopolskiej konferencji naukowej
JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA,
organizowanej przez Katedrę Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie. Odbędzie się ona w dniach 3–4 czerwca 2016 r. w Pelplinie.
Celem konferencji – tak jak w latach poprzednich – jest prezentacja wyników badawczych oraz wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, których przedstawiciele zajmują się badaniem procesów tworzenia i rozumienia tekstów językowych.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji chcemy uczynić różne zagadnienia związane z kulturą chrześcijańską, a w szczególności pragniemy nawiązać do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Temat konferencji wpisuje się w obchody tej rocznicy, ale naszym celem jest nie tylko wspominanie tego historycznego wydarzenia. Uczestników konferencji zapraszamy zarówno do refleksji historycznej, jak i do prób odpowiedzi na pytanie, co dzisiaj wynika z faktu przyjęcia Chrztu przez Polskę. Pragniemy zaprosić do dyskusji naukowej przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych zainteresowanych tego rodzaju tematyką. Mamy nadzieję, że spotkanie w Pelplinie wniesie coś nowego do humanistyki, będzie transdyscyplinarne i zgromadzi znakomitych specjalistów w różnych dziedzinach. Tym samym chcielibyśmy nawiązać do konferencji „Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego”, która odbyła się w Gdańsku i Pelplinie w kwietniu 1997 roku oraz poszerzyć zakres naszych rozważań o nowe konteksty.
Proponujemy następującą problematykę wystąpień:
• język tekstów religijnych dawnych i współczesnych;
• język religijny w przestrzeni literackiej i publicznej;
• chrześcijaństwo w literaturze, kulturze, szkole.
Ponadto proponujemy kontynuację innych rozważań rozpoczętych przed dwunastu laty:
• język jako niezbędny nośnik treści religijnych;
• język edukacji religijnej, zwłaszcza podręczników do religii;
• inne zagadnienia związane z nadrzędnym tematem konferencji.
.