Tom VIII, numer 1 i 2

Redakcja czasopisma "Język - Szkoła - Religia" zakończyła prace nad pierwszym numerem tomu VIII, który niebawem ukaże się drukiem oraz w wersji elektronicznej.
Jeszcze w tym roku ukaże się również numer drugi tomu VIII.