O czym przeczytamy w numerze IX/1?

W numerze IX/1 autorzy, jak zwykle na łamach JSR, poruszają zagadnienia z zakresu języka, dydaktyki i literatury.

Agnieszka Rypel podejmuje w swoim artykule problematykę tekstów pisanych przez Głuchych. Czy teksty te można zaliczyć do patologicznych? Na czym polegają różnice między polskim systemem językowym (językiem audialnym) a systemem polskiego języka migowego (PJM)?

Ewa Rogowska-Cybulska i Piotr Doroszewski piszą o zasobie i funkcjach nazw roślin na podstawie pięciu powieści historycznych (Rzepicha, matka królów… F. S. Jezierskiego, Stara baśń J. I. Kraszewskiego, Lelum-Polelum W. Przyborowskiego, Ojciec i syn K. Bunscha oraz Puszcza A. Gołubiewa), których akcja rozgrywa się w Polsce od czasów przedhistorycznych po początek XI wieku. Autorzy ukazują, jak motywy botaniczne pełnią istotną rolę w kreowaniu obrazu wierzeń religijnych.

Łukasz Bieszke w swoim artykule ukazuje, jak kibice piłki nożnej używają religijnych motywów w swoich przyśpiewkach. Autor analizuje, jakie są przyczyny tego rodzaju postępowania kibiców piłkarskich.

Beata Ramczykowska analizuje rolę metafory DROGI jako środka perswazji w dyskursie kaznodziejskim. Za materiał do badań autorka wybrała kazania z 2010 i 2011 roku, zebrane w jednym z tomów „Świętokrzyskich kazań radiowych”.

Maria Jolanta Olszewska w swoim tekście zajmuje się biografią ks. Jana Ziei, który wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się postaw ludzi Kościoła i polskiej inteligencji.

Artykuł Agnieszki Laddach analizuje dydaktyczne i transcendentne funkcje kultury w oparciu o refleksję Janusza St. Pasierba.

Beata Łukarska natomiast opisuje rozmaite wymiary religijności mieszkańców siedemnastowiecznej Polski.

Maria Dąbrowska-Czoch analizuje wybrane wiersze dwojga poetów: Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego. W artykule omówione zostały zawarte w wierszach przedstawienia tematów miłości, rodziny, domu i małżeństwa.

Joanna Antczak-Sokołowska pisze o tekstach poetyckich Haliny Poświatowskiej, w których poetka opowiada o swoim wdowieństwie i stracie męża. Autorka artykułu jest zainteresowana zabiegami językowymi, które Poświatowska zastosowała w swoich wierszach opowiadających o doświadczeniu cierpienia.

Ewa Joanna Marczak zajmuje się trylogią Zofii Kossak. Autorka tekstu pisze o wartościach, które łączą chcrześcijaństwo i islam w oparciu o powieści Zofii Kossak.

Piotr Koprowski koncentruje się na przemyśleniach Janusza Stanisława Pasierba poświęconych relacjom Bóg-człowiek, które rozpatruje w kategoriach mistyki „eksponującej przedzieranie się człowieka ku światłu Bożej obecności”, jak pisze autor artykułu.

Thorsten Ph. Schreiber analizuje w swoim tekście pewne zagadnienia teorii języka modlitwy Richarda Schaeffera, niemieckiego filozofa i teologa.