JSR na liście czasopism punktowanych

Z wielką przyjemnością informujemy czytelników, autorów i recenzentów, że czasopismo "Język - Szkoła - Religia" znalazło się w części B wykazu czasopism naukowych punktowanych w 2014 roku. Za publikację artykułu w naszym piśmie można i w tym roku uzyskać dwa punkty do dorobku naukowego.