Wydawca

Wydawca

wersja elektroniczna: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
wersja papierowa: Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.