Redakcja

Sekretarz Redakcji

dr Irena Chawrilska, Uniwersytet Gdański