Redakcja

Komitet Redakcyjny

dr Irena Chawrilska, Uniwersytet Gdański

dr Justyna Pomierska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański