JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA

JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne. Poszczególne tomy "Język - Szkoła - Religia" są indeksowane w dwóch bazach bibliograficznych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Bazie Humanistycznej (BazHum). Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 731), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w JSR przyznaje się 6 punktów.

Baner

Vol 12, No 2 (2017)

Spis treści

Spis treści

Strony początkowe
Redakcja czasopisma
PDF
01-06

W kręgu języka

Monika Kaczor
PDF
07-21
Renata Bizior
PDF
22-38

W kręgu literatury

Urszula Kęsikowa
PDF
39-46

W kręgu dydaktyki

Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak
PDF
47-63

W kręgu myśli humanistycznej

Grzegorz Welizarowicz
PDF
64-87