Wydawca

Wydawca

Wydawcą czasopisma jest Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydawca

Faculté des Lettres