Historia czasopisma

Cahiers ERTA pierwotnie były zaplanowane jako cykl monografii Autour de… , wydawanych w ramach działań grupy naukowej ERTA, założonej w 2006 (w składzie: T. Swoboda, E.M. Wierzbowska, O. Wrońska). Ukazały się dwie monografie z cyklu, w 2008 i 2011 roku. W 2012 roku grupa ERTA założyła Pracownię badań nad nowoczesną literaturą francuską i zdecydowała o przekształceniu monografii w czasopismo. W 2013 roku pojawił się trzeci numer Cahiers ERTA już jako czasopisma.