Redakcja

Komitet Redakcyjny

Prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk, Polska

Dr Katarzyna Kotowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk, Polska

Mgr Paulina Tarasewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk, Polska

Mgr Jagoda Bodzińska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk, Polska

Mgr Anne Delsipée, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk, Polska