Redakcja

Rada Naukowa

Prof. Tugrul Inal, Université Haceteppe, Faculté des lettres, Ancara, Turquie, Turcja

Prof. UAM, dr hab. Mirosław Loba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologiczny, Poznań, Polska

Prof. zw. dr hab. Wiesław Malinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologiczny, Poznań, Polska

Prof. zw. dr hab. Paweł Matyaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin, Polska

Prof. zw. dr hab. Krystyna Modrzejewska, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Opole, Polska

Prof. zw. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk, Polska

Prof. UJ, dr hab. Barbara Sosień, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Kraków, Polska

Prof. Sabine M.E. van Wesemael, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia