Kontakt

Osoba do kontaktu

Ewa M. Wierzbowska
Université de Gdansk
Email: finewi@univ.gda.pl

Wsparcie techniczne

DorotaPokora
Email: kknjodp@univ.gda.pl