Czasopisma Wydziału Filologicznego UG


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

panoptikum

PANOPTIKUM

„Panoptikum” (nr ISSN 1730 – 7775) to wydawany przez Uniwersytet Gdański rocznik poświęcony kulturze audiowizualnej. Na jego łamach publikowane są zarówno oryginalne artykuły w zainicjowanym przez redakcję monograficznym kluczu tematycznym, jak i wiodące tłumaczenia z zakresu filmoznawstwa, nowych mediów oraz sztuk wizualnych. Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 1547), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 grudnia 2013 r., za publikację w "Panoptikum" przyznaje się 6 punktów. "Panoptikum" jest indeksowane w następujących bazach danych: CEEOL (The Central and Eastern European Online Library), PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Katalog Czasopism Kulturalnych, Index Copernicus, ARIANTA.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

PRZEZROCZE

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj